Meer info en contact

Kosten
Een sessie duurt 60 tot 90 min. en kost € 70.
Mocht dit bedrag om een of andere reden een belemmering vormen, dan is het bespreekbaar.

Contact
Graag in eerste instantie via de mail: schutbl@hetnet.nl.
Een antwoord ontvangt u binnen 24 uur.

Praktijkadres
Morsweg 134
2332 ER  Leiden