Genogram

Het genogram geeft op een overzichtelijke manier weer hoe een familie in elkaar zit. Daarbij is er een aantal afspraken. Een paar belangrijke daarvan zijn:
– manlijke personen worden weergegeven met een vierkantje en vrouwelijke personen met een rondje;
– iedere generatie staat horizontaal naast elkaar;
– in een kinderrij staat de oudste het meest links, de jongste het meest rechts; ook miskramen en abortussen horen in de kinderrij en kunnen gestippeld worden weergegeven;
– een huwelijk wordt aangegeven met een verbindende lijn, bij een huwlijksbreuk is er een onderbreking in de lijn;
– het is zinvol om aan te geven of personen nog leven en eventueel het jaar van overlijden
Naar believen kan van alles worden aan het genogram worden toegevoegd. Het geeft een mooi overzicht hoe een familie in elkaar zit.
Het opbouwen van een genogram gaat uit van degene die de vraag inbrengt. In dit voorbeeld ga ik uit van mijzelf. De eerste stap is het weergeven van het gezin van oorsprong: ik ben oudste kind en heb 2 zusjes en 3 broertjes. Mijn beide ouders zijn inmiddels overleden. In een genogram kan dat als volgt worden weergegeven:

genogram-2016-start

Mijn vader was het tweede kind van vier, mijn moeder de jongste van 6 kinderen. Worden mijn opa’s en oma’s met ooms en tantes toegevoegd aan het diagram, dan ontstaat het volgende:

genogram-2016-start-2

Uit mijn eerste huwelijk heb ik twee dochters en een zoon, uit mijn tweede huwelijk een dochter. Wordt dat toegevoegd aan het genogram, dan ontstaat het volgende:

genogram-2016-start-3

Een genogram roept bijna altijd wat op en zet aan tot denken over de familie. Het kan een handig uitgangspunt zijn voor een gesprek over wie er van belang kunnen zijn voor een familie-opstelling en waar in de familie pijnpunten zitten. Daarbij kan eventueel een lijst met gebeurtenissen worden geraadpleegd bijvoorbeeld zoals de lijst die op de website van Torsten Preiss is te vinden.